%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%84%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%88قبل از پرداختن به موضوع تبلیغات با کمک طراحی کاتالوگ های تبلیغاتی بهتر است تا با معنای واژه تبلیغات بیشتر آشنا شویم. ” تبلیغات جزئی از فرآیند بازاریابی محصول و یا خدمت است ” در واقع تبلیغات یکی از زیر مجموعه های بازار یابی است. تبلیغات یعنی رساندن پیام یک محصول یا خدمت به مخاطبین بالقوه برای آشنایی و درک بیشتر آن و در نهایت خرید محصول و یا استفاده از آن خدمات.

اهداف تبلیغات

۱ – آگاه شدن مخاطبین از محصولات و یا خدمات
۲ – آگاه کردن مخاطبین از طرز استفاده و یا قیمت محصولات
۳ – ترغیب مشتریان به خرید کالا و خدمات
۴ – ایجاد کردن تصوری خاص در ذهن مشتری
و خیلی عوامل دیگر

همانطور که گفته شد تبلیغات یکی از زیر مجموعه های بازاریابی هست که بیشتر بر روح و احساسات ببینده مخاطب تاثیر می گذارد.

تبلیغات باید دارای فاکتور های زیر باشد :

۱- خلاق باشد. خلاقیت و ابتکاری بودن یک تبلیغ بسیار زیاد بر مخاطب تاثیر خواهد داشت. بیننده با دیدن این خلاقیت به فکر فرو رود و به جزئی از زندگی روزمره او تبدیل شود.
۲- باید تیتر و عنوانی جذاب داشته باشد. بیننده را به مطالعه و بررسی سوق دهد و بصورت گذری از آن عبور نکند.
۳- متن خلاصه و در خور شان یک محصول یا یک خدمت. باید به اختصار تمامی ویژگی های محصول و یا خدمت شما را برای مخاطبین خاص و عام تشریح کند به صورتی که مخاطب از آن زده نشود و به خواندن آن ادامه دهد. در متن تبلیغات باید صداقت را همیشه در نظر گرفت زیرا مخاطبین امروزه دارای هوش بالایی هستند. وعده ای در کار نباشد که از توان شما خارج باشد به این صورت بطور حتم از چرخه بازار به کناری خواهید رفت. پس صداقت را فراموش نکنید.
۴- برای مشتری از عنصر اجبار استفاده نکنید. و هرگز سعی در فروش سریع محصولات و خدمات خود نداشته باشید.

 

طراحی کاتالوگ و بروشور در  catalog-design.ir با آگاهی از تمامی عناصر و اهداف تبلیغاتی، شما را برای داشتن تبلیغاتی موثر و تاثیرگذار راهنمایی خواهد کرد.

به زودی ... !