رنگ های ایرانی (Persian Colors)

%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c

شاید بسیاری از ایرانیان اطلاع نداشته باشند که در بین میلیون ها رنگی که وجود دارد و انسان به چشم میبیند سه رنگ اصلی به دلیل کاربرد فراوان در هنر ایرانی بنام ایرانیان و ایرانی نام گذاری شده اند که عبارتند از :

 

به زودی ... !