حل مشکلات با رنگ بنفش.

دختران جوان مرتب رنگ بنفش را به عنوان رنگ مورد علاقه شان انتخاب می کنند. این رنگ فعالیت های مغزی را که در رابطه با حل کردن مشکل است فعال می کند. رنگ بنفش می تواند مسایلی مانند راز، خرد و احترام به همراه داشته باشد. بنفش رنگ سلطنت است و معمولا برای محصولات ضد پیری و زیبایی مورد استفاده قرار می بنفشگیرد. سایه رنگ های تیره تر می تواند نشان دهنده ثروت و خوش گذرانی باشد در حالی که سایه رنگ های روشن تر به بهار و داستان های عاشقانه اشاره دارد.

انتقالات رنگ بنفش:
سلطنتی، ثروت، شکوفایی، راز، احترام، خرد، حل مشکلات، نجابت، وقار، فراوانی، خلاقیت، تخیل، خوش گذرانی، بهار، داستان عاشقانه، روحانیت، عدالت، خیال پردازی، رویا، زنانه.
اگر کالا و محصولات شما جنبه ای عاشقانه و مرموز دارد و یا اگر بیشتر مخاطبین شما دختر هستند پس آگاه باشید و بدانید که باید از رنگ بنفش در طراحی کاتالوگ و بورشور های خود بهره بیشتری ببرید.

به زودی ... !