رنگ زردرنگ زرد انرژی را بالا می برد و ضد افسردگی می باشد.

رنگ زرد اغلب توجه کسانی را جلب می کند که تنها به ویترین مغازه ها نگاه می کنند، و احساس خوش بینی و جوانی را القاء می کند. این رنگی است که با غذا هم خوانی دارد. رنگ زرد روشنفکران را جلب می کند و می تواند تمرکز را بالا برده و اگر در جای نامناسب استفاده شود دیدن آن سخت می شود. زمانی که با رنگ زرد روبرو می شوید، مغز سروتونین بیشتری آزاد می کند (احساس خوب شیمیایی طبیعی). زرد خلاقیت را بالا برده و فعال می کند.

انتقالات رنگ زرد  در طراحی کاتالوگ و بروشور

خلاقیت، گرمی، شادی، تشویق، نور خورشید، جوانی، خوش بینی، امید، غذا، محرک، توسعه، کنجکاوی، بازیگوشی، سرگرمی، انرژی، راحتی، صدای خنده، لحظات خوب. ” حال با این دانسته ها فکر کنید در کدام یک از صفحات کاتالوگ یا بروشور خود را ، بهتر است با رنگ زرد طراحی کنید ! “

به زودی ... !