با رنگ سبز ثروتمند باشید.

سبز رنگ طبیعت، بوم شناسی و  رنگ ثروت است. این ساده ترین رنگ برای پردازش مغز است. رنگ سبز تیره برای افراد محافظه کار، مذکر، طبیعی و  جذاب بوده حال رنگ سبزآنکه سبز روشن عموماً برای اتاق های بیمارستان ها استفاده می شود تا تاثیر آرامش بخشی داشته باشد. همچنین رنگ سبز روشن در محیط های خرده فروشی برای ایجاد آرامش استفاده می شود و یک رنگ دوست داشتنی برای رنگ غذا نیز مناسب هست. از سایه های تیره تر برای نشان دادن استحکام و تاثیر استفاده کنید. سبز با خوش شانسی، سخاوت، باروری و حتی حسادت و رشک در حالت منفی نیز در یک دسته جای می گیرد.

انتقالات رنگ سبز :
طبیعت، صلح، پرورش، هارمونی، بازیافت، خوش شانسی، سخاوت، باروری، رشک، نگهداری، مردانگی، آرامش، رشد، فراوانی، شفا، زندگی، تعادل، جوان سازی، پایداری، تاثیر.
رنگ سبز در طراحی کاتالوگ و بروشور بسیار کاربرد و معانی بیشماری دارد. مهمترین نشانه رنگ سبز، مفهوم طبیعت و یا هارمونی است.

به زودی ... !