با رنگ سیاه قدرتمند و جذاب باشید.

رنگ سیاه عموماً برای بازار محصولات خوشگذرانی استفاده می شود، این رنگ قدرتمند و براق است و برای رساندن توانایی و قدرت استفاده می شود. رنگ سیاه
سیاه یک رنگ جدی است و با هوشمندی در یک دسته قرار می گیرد.

انتقالات رنگ سیاه: 
خوشگذرانی، قدرت، توانایی، بدی، هوشمندی، وقار، گمراه سازی، راز، مدرن، نازکی، براقی، رسمی، تحریف، محرمانه.
به دنبال قدرت، جذابیت و نشان دادن توانایی هایتان به مشتریان خود هستید؟ در طراحی کاتالوگ و بروشور حتما از رنگ سیاه استفاده کنید.

به زودی ... !