رنگ قرمز بالا برنده آدرنالین خون است و رنگ اضطرار

قرمز یک رنگ بسیار خوب برای به هیجان آوردن مخاطبین و جلب توجه آنها است.
در حقیقت، اولین دو رنگی که در مغز پردازش می شوند قرمز و زرد هستند.
قرمز می تواند برای ایجاد احساس فوریت استفاده شود و در واقع ضربان قلب بیننده را بالا می برد.

انتقالات رنگ قرمز

هیجان، شهوت، مقاومت، احساسات جنسی، حمله، شجاعت، سرعت، آرزو، دلیری، تصمیم، هوس، انگیزش، حرکت، خطر، سختی، عصبانیت، انعطاف ناپذیری.

آیا شما بین مخاطبین خود و رنگ قرمز ارتباطی می بینید؟ محصولات و یا خدمات شما می تواند در کنار رنگ قرمز در طراحی کاتالوگ و بروشور هیجانات درونی مخاطبین شما برانگیزد.

به زودی ... !