صورتی برای خریداران سنتی جذاب است.

صورتی بر خلاف رنگ قرمز یکی از آرام ترین رنگ هاست.
در حقیقت بعضی از وقت ها خلافکار ها را در سلول های صورتی قرار می دهند، زیرا تحقیقات نشان داده است که رنگ صورتی میزان عصبانیت و تهاجم را کاهش می زنگ صورتیدهد. روانشناسان فهمیده اند که صورتی بالاترین فرکانس رنگی را در برابر روشنفکری دارد.

انتقالات رنگ صورتی: 
عشق، داستان عاشقانه، نرمی، آرامش، وقار، خنکی، آسودگی، سکون، بی حرکتی، تخیل، سنت.

اگر محصولات و خدمات شما برای قشر سنتی جذاب هستند و اگر بازار هدف مخاطبین شما اینگونه افراد هستند از رنگ صورتی برای طراحی کاتالوگ و بروشور خود بیشتر استفاده کنید. مسلما جواب خوبی خواهید گرفت. امتحان کنید.

به زودی ... !