طراحی-کاتالوگ-رایگانطراحی کاتالوگ رایگان و بروشور رایگان توسط catalog-design.ir با نیت حمایت، ترویج امور خیرخواهانه و معنوی و کمک های انسان دوستانه صرفا برای موسسات و آسایشگاه های خیریه امکان پذیر است و این دسته از مشاغل میتوانند درخواست خود را با ما در خصوص طراحی کاتالوگ رایگان در میان گذاشته تا پس از بررسی های لازم طراحی کاتالوگ و بروشور رایگان برای ایشان صورت پذیرد.
در ضمن مدنظر داشته باشید که در کنار طراحی کاتالوگ رایگان و بروشور رایگان، عکاسی نیز برای این دست موسسات و آسایشگاه های خیریه بصورت رایگان انجام خواهد شد.

همچنین برای دیگر مشتریان تجاری و تبلیغاتی بعد از کسب اطلاعات اولیه طراحی، توسط فرم سفارش و نیاز سنجی، یکی از مراحل طراحی کاتالوگ و بروشور، طراحی اتود یا پیش طرح اولیه میباشد که در وب سایت catalog-design.ir و با توجه به برنامه ریزی های انجام شده میتوانند در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه ( یعنی بصورت پیش پرداخت ۳۰ درصد از کل هزینه طراحی ) اتود اولیه خود را دریافت کنید. معمولا اتود های اولیه ارائه شده در اکثر موارد منجر به تائید طرح و در واقع به طرح اصلی تبدیل میگردند، اما در صورتی که بنابر بروز هر کدام از دلایلی نظیر عدم تائید طرح، رضایت نداشتن و یا انصراف از سفارش، کلیه مبلغ دریافتی از مشتری منهای ۱۰ درصد باز گرداننده خواهد شد.

به زودی ... !