قیمت چاپ کاتالوگ و بروشور

در این صفحه می توانید قیمت چاپ کاتالوگ و بروشور های مختلف که توسط https://catalog-design.ir یا خودتان طراحی میشود را مشاهده و بررسی کنید. شایان ذکر است در تعیین قیمت نهایی کار چاپ شده و در واقع خروجی آماده شده عوامل دیگری نظیر : نوع دستگاه و جوهر مورد استفاده ، جنس و گراماژ کاغذ مورد استفاده ، تیراژ کار ، نوع صحافی و معمولا در سفارشات چاپ دیجیتال نوع طراحی نیز در قیمت چاپ دیجیتال تاثیر گذار خواهد بود به این صورت که اگر طرح به شکل تن پلات طراحی شده باشد (یعنی با پس زمینه یا ترام کامل و پر از رنگ باشد) معمولا این موضوع به میزان ۲۰ درصد به قیمت اضافه خواهد نمود.

در ادامه بر اساس استانداردها و محدودیت های چاپ دیجیتال و افست در بازار و همچنین موقعیت و شیوه کار این واحد پکیج های مختلفی با مشخصات و قیمت های متنوع تهیه شده است که می تواند با توجه به نیاز ، بودجه و سلیقه های مختلف انتخاب شوند

قیمت و مشخصات چاپ کاتالوگ دیجیتال در اندازه A5 از ۴ تا ۲۰ صفحه


 • کاتالوگ A5 شامل ۴ صفحه
 • هر عدد ۳،۵۰۰ تومان
 • حداقل تعداد سفارش : ۲۵ عدد
 • حداکثر تعداد سفارش : عدد
 • تکنولوژی چاپ : جوهر افشان
 • نوع جوهر : پیگمنت (ضدآب و با دوام)
 • نوع کاغذ : کوتد ۲۵۰ گرم
 • کاغذ صفحات داخلی :
 • خدمات صحافی : خط تا
 • روکش سلفون / UV : ندارد
 • چاپ ۱۰۰ % بدون حاشیه : دارد
 • زمان تحویل : تماس بگیرید
 • سفارش آنلاین
 • کاتالوگ A5 شامل ۸ صفحه
 • هر عدد ۴،۷۰۰ تومان
 • حداقل تعداد سفارش : ۲۰ عدد
 • حداکثر تعداد سفارش : عدد
 • تکنولوژی چاپ : جوهر افشان
 • نوع جوهر : پیگمنت (ضدآب و با دوام)
 • نوع کاغذ جلد : کوتد ۲۵۰ گرم
 • کاغذ صفحات داخلی : کوتد ۱۶۰ گرم
 • خدمات صحافی : خط تا + منگنه
 • روکش سلفون / UV : ندارد
 • چاپ ۱۰۰ % بدون حاشیه : دارد
 • زمان تحویل : تماس بگیرید
 • سفارش آنلاین
 • کاتالوگ A5 شامل ۱۲ صفحه
 • هر عدد ۶،۵۰۰ تومان
 • حداقل تعداد سفارش : ۱۵ عدد
 • حداکثر تعداد سفارش : عدد
 • تکنولوژی چاپ : جوهر افشان
 • نوع جوهر : پیگمنت (ضدآب و با دوام)
 • نوع کاغذ جلد : کوتد ۲۵۰ گرم
 • کاغذ صفحات داخلی : کوتد ۱۶۰ گرم
 • خدمات صحافی : خط تا + منگنه
 • روکش سلفون / UV : ندارد
 • چاپ ۱۰۰ % بدون حاشیه : دارد
 • زمان تحویل : تماس بگیرید
 • سفارش آنلاین
 • کاتالوگ A5 شامل ۱۶ صفحه
 • هر عدد ۸،۱۰۰ تومان
 • حداقل تعداد سفارش : ۱۰ عدد
 • حداکثر تعداد سفارش : عدد
 • تکنولوژی چاپ : جوهر افشان
 • نوع جوهر : پیگمنت (ضدآب و با دوام)
 • نوع کاغذ جلد : کوتد ۲۵۰ گرم
 • کاغذ صفحات داخلی : کوتد ۱۶۰ گرم
 • خدمات صحافی : خط تا + منگنه
 • روکش سلفون / UV : ندارد
 • چاپ ۱۰۰ % بدون حاشیه : دارد
 • زمان تحویل : از ۶ تا ۴۸ ساعت
 • سفارش آنلاین
 • کاتالوگ A5 شامل ۲۰ صفحه
 • هر عدد ۱۰،۰۰۰ تومان
 • حداقل تعداد سفارش : ۵ عدد
 • حداکثر تعداد سفارش : عدد
 • تکنولوژی چاپ : جوهر افشان
 • نوع جوهر : پیگمنت (ضدآب و با دوام)
 • نوع کاغذ جلد : کوتد ۲۵۰ گرم
 • کاغذ صفحات داخلی : کوتد ۱۶۰ گرم
 • خدمات صحافی : خط تا + منگنه
 • روکش سلفون / UV : ندارد
 • چاپ ۱۰۰ % بدون حاشیه : دارد
 • زمان تحویل : تماس بگیرید
 • سفارش آنلاین

 

قیمت و مشخصات چاپ کاتالوگ دیجیتال در اندازه A4 از ۴ تا ۲۰ صفحه


 • کاتالوگ A4 شامل ۴ صفحه
 • هر عدد ۵،۵۰۰ تومان
 • حداقل تعداد سفارش : ۲۵ عدد
 • حداکثر تعداد سفارش : عدد
 • تکنولوژی چاپ : جوهر افشان
 • نوع جوهر : پیگمنت (ضدآب و با دوام)
 • نوع کاغذ جلد : کوتد ۲۵۰ گرم
 • کاغذ صفحات داخلی :
 • خدمات صحافی : خط تا
 • روکش سلفون / UV : ندارد
 • چاپ ۱۰۰ % بدون حاشیه : دارد
 • زمان تحویل : تماس بگیرید
 • سفارش آنلاین
 • کاتالوگ A4 شامل ۸ صفحه
 • هر عدد ۷،۴۰۰ تومان
 • حداقل تعداد سفارش : ۲۰ عدد
 • حداکثر تعداد سفارش : عدد
 • تکنولوژی چاپ : جوهر افشان
 • نوع جوهر : پیگمنت (ضدآب و با دوام)
 • نوع کاغذ جلد : کوتد ۲۵۰ گرم
 • کاغذ صفحات داخلی : کوتد ۱۶۰ گرم
 • خدمات صحافی : خط تا + منگنه
 • روکش سلفون / UV : ندارد
 • چاپ ۱۰۰ % بدون حاشیه : دارد
 • زمان تحویل : تماس بگیرید
 • سفارش آنلاین
 • کاتالوگ A4 شامل ۱۲ صفحه
 • هر عدد ۱۱،۹۰۰ تومان
 • حداقل تعداد سفارش : ۱۵ عدد
 • حداکثر تعداد سفارش : عدد
 • تکنولوژی چاپ : جوهر افشان
 • نوع جوهر : پیگمنت (ضدآب و با دوام)
 • نوع کاغذ جلد : کوتد ۲۵۰ گرم
 • کاغذ صفحات داخلی : کوتد ۱۶۰ گرم
 • خدمات صحافی : خط تا + منگنه
 • روکش سلفون / UV : ندارد
 • چاپ ۱۰۰ % بدون حاشیه : دارد
 • زمان تحویل : تماس بگیرید
 • سفارش آنلاین
 • کاتالوگ A4 شامل ۱۶ صفحه
 • هر عدد ۱۵،۱۰۰ تومان
 • حداقل تعداد سفارش : ۱۰ عدد
 • حداکثر تعداد سفارش : عدد
 • تکنولوژی چاپ : جوهر افشان
 • نوع جوهر : پیگمنت (ضدآب و با دوام)
 • نوع کاغذ جلد : کوتد ۲۵۰ گرم
 • کاغذ صفحات داخلی : کوتد ۱۶۰ گرم
 • خدمات صحافی : خط تا + منگنه
 • روکش سلفون / UV : ندارد
 • چاپ ۱۰۰ % بدون حاشیه : دارد
 • زمان تحویل : تماس بگیرید
 • سفارش آنلاین
 • کاتالوگ A4 شامل ۲۰ صفحه
 • هر عدد ۱۸،۲۰۰ تومان
 • حداقل تعداد سفارش : ۵ عدد
 • حداکثر تعداد سفارش : عدد
 • تکنولوژی چاپ : جوهر افشان
 • نوع جوهر : پیگمنت (ضدآب و با دوام)
 • نوع کاغذ جلد : کوتد ۲۵۰ گرم
 • کاغذ صفحات داخلی : کوتد ۱۶۰ گرم
 • خدمات صحافی : خط تا + منگنه
 • روکش سلفون / UV : ندارد
 • چاپ ۱۰۰ % بدون حاشیه : دارد
 • زمان تحویل : تماس بگیرید
 • سفارش آنلاین

 

قیمت و مشخصات چاپ بروشور دیجیتال ( ۳ ، ۴ و ۶ لت با اندازه های A3 و A4 )


 • انواع بروشور A4 شامل چاپ ۲ رو
 • هر عدد ۳،۱۰۰ تومان
 • حداقل تعداد سفارش : ۱۰ عدد
 • حداکثر تعداد سفارش : ۵۰ عدد
 • تکنولوژی چاپ : جوهر افشان
 • نوع جوهر : پیگمنت (ضدآب و با دوام)
 • نوع کاغذ : گلاسه ۱۶۰ گرم
 • خدمات صحافی : خط تا
 • روکش سلفون / UV : ندارد
 • چاپ ۱۰۰ % بدون حاشیه : دارد
 • زمان تحویل : از ۶ تا ۲۴ ساعت
 • سفارش آنلاین
 • انواع بروشور A3 شامل چاپ ۲ رو
 • هر عدد ۴،۷۰۰ تومان
 • حداقل تعداد سفارش : ۱۰ عدد
 • حداکثر تعداد سفارش : ۵۰ عدد
 • تکنولوژی چاپ : جوهر افشان
 • نوع جوهر : پیگمنت (ضدآب و با دوام)
 • نوع کاغذ : گلاسه ۱۶۰ گرم
 • خدمات صحافی : خط تا
 • روکش سلفون / UV : ندارد
 • چاپ ۱۰۰ % بدون حاشیه : دارد
 • زمان تحویل : از ۶ تا ۲۴ ساعت
 • سفارش آنلاین
 • بروشور نقشه ای شامل چاپ ۲ رو
 • هر عدد ۵،۷۰۰ تومان
 • حداقل تعداد سفارش : ۱ عدد
 • حداکثر تعداد سفارش : عدد
 • تکنولوژی چاپ : جوهر افشان
 • نوع جوهر : پیگمنت (ضدآب و با دوام)
 • نوع کاغذ : گلاسه ۱۶۰ گرم
 • خدمات صحافی : خط تا
 • روکش سلفون / UV : ندارد
 • چاپ ۱۰۰ % بدون حاشیه : دارد
 • زمان تحویل : از ۶ تا ۴۸ ساعت
 • سفارش آنلاین

 

قیمت و مشخصات چاپ کاتالوگ و بروشور با دستگاه افست


تا درج قیمت ها در سایت لطفا جهت دریافت قیمت چاپ افست تماس بگیرید

arrow_animated_zps8d458ee1-gifc200

نکات مهم و قابل توجه

 • با توجه به عمومی بودن فرم چاپ در سفارشات افست ، درصد جوهر و ترکیب رنگ ها با توجه به کلیه کارها در کنار هم و به صورت میانگین در نظر گرفته می شود بنابراین اختلاف رنگ چاپ شده با طرح تا ۱۵ درصد اجتناب ناپذیر میباشد
 • اندازه های یاد شده در بالا ، اندازه های بدون تیغ و برش است و بعد از برش و صحافی با توجه به نوع کار این موارد از اندازه اصلی کم خواهد شد
 • در چاپ دیجیتال در صورت تنپلات بودن کار ۲۰ درصد به هزینه سفارش اضافه خواهد شد.
 • فایل های ارسالی از نظر نوع فایل باید CMYK و با کیفیت Dpi 300 و بدون رنجه باشد در غیر اینصورت این واحد در رابطه با کیفیت چاپ هیچ گونه مسئولیتی در قبال کار چاپ شده نخواهد شد
 • کلیه سفارشات چاپ افست تا ۷ درصد کسری و باطله تحویل خواهد شد.
 • کلیۀ قیمت ها به تومان می باشد
به زودی ... !