آرشیو برچسب ها : رنگ آبی

رنگ آبی اعتماد سازی می کند. رنگ آبی ایجاد احساس اعتماد و امنیت می کند. همچنین رنگ آبی طول موج بلندی داشته و از فاصله های بسیار دور نیز دیده می شود. به همین دلیل اکثر چراغ های فرود در فرودگاه ها آبی رنگ است. اما سایه های متفاوت آبی می تواند تاثیر های متفاوتی داشته […]

به زودی ... !