آرشیو برچسب ها : رنگ خاکستری در طراحی کاتالوگ و بروشور

خاکستری نشان دهنده خنثی بودن و آرام بودن است. این یک رنگ خوب در طراحی نیست اما برای نشان دادن کیفیت نامناسب چیزها مناسب است. انتقالات رنگ خاکستری : قابل استفاده، خنثی، میانه راه، سنین پیری، مرگ، مالیات، کمبود انرژی، رکود، خونسردی. رنگ خاکستری در طراحی کاتالوگ و بروشور به عنوان رنگ مایه ای مکمل […]

به زودی ... !