آرشیو برچسب ها : رنگ در طراحی کاتالوگ و بوروشور

شناخت رنگ ها و تاثیر آنها در طراحی کاتالوگ و بروشور همانطور که می دانید رنگ در طراحی کاتالوگ و بروشور یک ابزار ارتباط بصری بسیار مهم باشد که می تواند به صورت اثرگذاری بر روانشناسی بیننده تاثیر بگذارد. رنگ ها می توانند  یک پل ارتباطی بین مصرف کننده با محصول و یا خدمات ارائه […]

به زودی ... !