آرشیو برچسب ها : رنگ نارنجی

با رنگ نارنجی فراخوانی دوستانه بزنید. رنگ نارنجی خریداران را به طور ناگهانی جذب کرده و ایجاد یک فراخوان به حرکت می کند مانند خرید، فروش یا متعهد شدن. می تواند برای ایجاد حرکت و انرژی بدون اینکه بیننده مقاومت کند مورد استفاده قرار گیرد. می تواند یک وضعیت و رفتار جدید را ایجاد کند. […]

به زودی ... !