آرشیو برچسب ها : شناخت رنگ ها و تاثیر آنها در طراحی کاتالوگ و بروشور

شناخت رنگ ها و تاثیر آنها در طراحی کاتالوگ و بروشور همانطور که می دانید رنگ در طراحی کاتالوگ و بروشور یک ابزار ارتباط بصری بسیار مهم باشد که می تواند به صورت اثرگذاری بر روانشناسی بیننده تاثیر بگذارد. رنگ ها می توانند  یک پل ارتباطی بین مصرف کننده با محصول و یا خدمات ارائه […]

به زودی ... !