آرشیو برچسب ها : کاتالوگ زرد رنگ

رنگ زرد انرژی را بالا می برد و ضد افسردگی می باشد. رنگ زرد اغلب توجه کسانی را جلب می کند که تنها به ویترین مغازه ها نگاه می کنند، و احساس خوش بینی و جوانی را القاء می کند. این رنگی است که با غذا هم خوانی دارد. رنگ زرد روشنفکران را جلب می […]

به زودی ... !